Jämtlandsavdelningen

Våren 2019 kommer STA att medverka vid Jamtlis Vårmarknad. Se mittbladet.

Jämtlandsavdelningen har i dagsläget inte några ortsombud men har du några funderingar, idéer eller annat du undrar över så kan du slå en signal till någon i följande kontaktgrupp:

Inger Källstrand: 070-6711260

Gun Haraldsson: 070-5624868                                              

Mona Jonsson: 070-5841470

Mittnordens adress är www.sta-mittnorden.se

På trädgårdsamatörernas hemsida hittar du mer information om
föreningen www.tradgardsamatorerna.nu

i samarbete med ABF

 

 

30 jan 2017