Kontakt

VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED KRETSEN!

STYRELSE      
Ordf. Ulla-Maria Jonsson Brynjegård 107, 844 95 Stugun 072-730 04 00
V.ordf. Vakant    
Sekreterare

Ewa Ocklind

Skalgränd 7A, 844 32 Hammarstrand 070-247 86 77
Kassör Inger Holmbergh Bölevägen 4, 844 32 Hammarstrand 070-668 2145
Ledamot Vakant    
Ledamot Vakant    
       
Ersättare Vakant    
Ersättare Vakant    
       
ÖVRIGA      
Revisor Gunilla Hillerström Centralgatan 39, 844 32 Hammarstrand

070-281 12 15

Revisorsersättare Karin Skoog Vårstigen 1, 844 41 Bispgården 0696-308 38
  Mail Karin privat   070-515 11 12
       
Valberedning Vakant    
  Vakant    
  Vakant    
       
Ansvarig Mittbladet      
Webmaster  Inger Holmbergh Bölevägen 4, 844 32 Hammarstrand  070-6682145
       
ORTSOMBUD      
       
Mittnorden-N Randi Ulvik Haugan Skogvegen 19, N-7620 Skogn, NORGE +47 970 34 852
Ragundadalen Vakant    
  Ewa Ocklind Skalgränd 7A, 844 32 Hammarstrand 070-247 86 77
Jämtland kontaktgrupp Inger Källstrand Öringsv 14, 832 53 Frösön 070-671 12 60
  Mona Jonsson Tallbacken 5, 830 23 Hackås 063-444 81

 

 

 

Ådalen

Gun Haraldsson

 

Christina Svensson

 

Ösavägen 54,836 95 Ås

 

 

Björkå 313, 881 92 Sollefteå

070-562 48 68

 

 

076-118 64 21

Medelpad

Synnöve Nilsson

Gun Hermansson

Torsdagsvägen 19, 863 34 Sundsbruk   

Alviksvägen 8B, 865 31 Alnö

070-231 59 94

070-239 44 57

Härnösand Sven-Eric Blom Slåttervägen 9, 87153 Härnösand 0611-247 69
       

E-post till kretsen >>

Kretsens pg: 1268492-4

www.sta-tag.se/instruktion-sta