Kontakt

VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED KRETSEN!

STYRELSE      
Ordf. Vakant    
V.ordf. Ewa Ocklind Skalgränd 7A, 844 32 Hammarstrand 070-247 86 77
Sekreterare Ruth Sandström Kolonivägen 2, 844 32 Hammarstrand 070-363 61 25
Kassör Inger Holmbergh Bölevägen 4, 844 32 Hammarstrand 070-668 2145
Ledamot Randi Ulvik Haugan Skogvegen 19, N-7620 Skogn, NORGE +47 970 34 852
Ledamot Gunborg Nilsson Norrgårdsvägen 12, 836 31 Lit 070-521 04 46
       
Ersättare Vakant    
Ersättare Vakant    
       
ÖVRIGA      
Revisor Gunilla Hillerström Centralgatan 39, 844 32 Hammarstrand

070-281 12 15

Revisorsersättare Karin Skoog Vårstigen 1, 844 41 Bispgården 0696-308 38
  Mail Karin privat   070-515 11 12
       
Valberedning Vakant    
  Vakant    
  Vakant    
       
Ansvarig Mittbladet Gunborg Nilsson Norrgårdsvägen 12, 836 31 Lit 070-521 04 46
Webmaster  Inger Holmbergh Bölevägen 4, 844 32 Hammarstrand  070-6682145
       
ORTSOMBUD      
Mittnorden-N      
  Randi Ulvik Haugan Skogvegen 19, N-7620 Skogn, NORGE +47 970 34 852
Ragundadalen Vakant    
  Ewa Ocklind Skalgränd 7A, 844 32 Hammarstrand 070-247 86 77
Jämtland kon- Lisbeth Johannesson Överbyn 210, 834 98 Brunflo 076-139 07 77
taktgrupp Mona Jonsson Tallbacken 5, 830 23 Hackås 063-444 81

 

 

 

Ådalen

Gun Haraldsson

Inger Källstrand

 

Christina Svensson

Ösavägen 54,836 95 Ås

Öringsv 14, 832 53 Frösön

 

Björkå 313, 881 92 Sollefteå

070-562 48 68

070-671012090

 

076-118 64 21

Medelpad Anna-Lisa Lindgren Berguvsvägen 2, 856 51 Sundsvall 060-10 01 49
Härnösand Sven-Eric Blom Slåttervägen 9, 87153 Härnösand 0611-247 69
       

E-post till kretsen >>

Kretsens pg: 1268492-4

www.sta-tag.se/instruktion-sta