Om oss

 Trädgårdsamatörerna i Mittnordenkretsen


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) /sta-logga.jpgär en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista


Mittnordenkretsen bildades som en krets i STA 1995 och är en lokalkrets av Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Kretsens verksamhetsområde sträcker sig från Trondheim och Levanger vid Atlantkusten via Östersund till Sundsvall vid Bottenviken. Vi har lokalavdelningar i Midt-Norge, Jämtland, Ragundadalen, Ådalen, Härnösand och Medelpad.

Den geografiska omfattningen medför att vi med svenska zonindelningstal har en zonspridning från zon 2 till zon 8. Erfarenhetsutbyten, frö och plantbyten ger därför spännande och ibland oväntade resultat.

På grund av de stora avstånden sker de flesta aktiviteterna lokalt, men medlemmarna har möjlighet att delta i alla avdelningars aktiviteter. Ett medlemskap omfattar alla i familjen.

Du hittar mer information på Trädgårdsamatörernas hemsida www.tradgardsamatorerna.nu

Mittnordenkretsens hemsida www.sta-mittnorden.se