Mittnordenkretsen​

Styrelse​

Ulla-Maria Jonsson, ordförande
072-730 0400

Margaretha Ljusberg, sekreterare

073-067 1331

Inger Holmbergh, kassör

070-668 2145

Karl-Ove Karlsson, vice ordförande
070-260 2991

Ewa Ocklind
070-247 8677

Koviljka Eriksson, ersättare

070-694 5352

Mona Jonsson, ersättare

070-584 1490

Valberedning

Gun Haraldsson, sammankallande

070-562 4868

Gun Hermansson

070-239 4457

Kerstin Nordström

078-782 9624