Mittnordenkretsen​

Höstens aktiviteter

Onsdagen den 6 oktober kl 18.00
Besök på Simons Trädgård

Simon presenterar växtnyheter inför 2022. Vi får möjlighet att förbeställa, både från ordinarie sortiment och det nya, med leverans till våren. Han erbjuder 20 % rabatt på beställningarna. Dessutom har vi möjlighet att handla under kvällen med 20 % rabatt på alla växter och 10 % på torra varor och

Plats: Njurundavägen 18, Njurunda, Sundsvall

Styrelse​

Ulla-Maria Jonsson, ordförande
072-730 0400

ulla-maria.jonsson@live.se

Karl-Ove Karlsson, vice ordförande

070-260 2991

karl-ove.karlsson@outlook.com

Mona Jonsson, sekreterare

070-584 1490

mona.e.jonsson@telia.com

Inger Holmbergh, kassör
070-668 2145

inger.holmbergh@telia.com

Koviljka Eriksson, ersättare

070-694 5352

koviljkaeriksson@msn.com

Kerstin Nordström,ersättare

076-782 9624

kerstin.nordstrom1958@gmail.com

Valberedning

Gun Hermansson, sammankallande

070-239 4457

gunhermansson51@gmail.com

Gun Haraldsson

070-562 4868

gun.haraldsson51@hotmail.com

Ewa Ocklind

070-247  8677

eockgmail.com