Aktiviteter - Medelpadsavdelningen

Aktiviteter – Medelpadsavdelningen

Planen för sommaren är att ett antal trädgårdsbesök samt en träff på temat biodling ska genomföras.

Målsättningen för hösten är en aktivitet per månad på tema marktäckare, bokashi, frökväll och julkväll samt en cirkel "Från frö till planta".

Detaljplanering, med beaktande av befintliga restriktioner p g a pandemin samt eventuella förändringar, är på G. Den här information beträffande aktiviteterna kommer att uppdateras.

Inbjudan kommer inför varje aktivitet.

60 visningar

Senaste inlägg

Visa alla