Jämtlandsavdelningen

Höstens program

Inbjudan till samtliga aktiviteter kommer via mail.

Anmälan att delta gör du till Gun Haraldsson mobil 070 5624 868.

Söndag den 18 september kl 12.00

Medlemsträff med temat "Plantering och delning av pioner och liljor".

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Armégrand 6, Östersund

Söndag den 23 oktober kl 12.00

Medlemsträff med temat "Hur skyddar man sina växter, träd, och buskar mot sork, rådjur och tung snö. 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Armégränd, 6, Östersund.

Uppehåll medlemsaktiviteter:

November, december och januari.

Ombud​

Gun Haraldsson
070 562 4868

gun.haraldsson@hotmail.com

Linda Eriksson

070 297 6971

linda_eriksson@msn.com

Anna-Lena Hägred

070 361 6308

ajahagred@hotmail.com