top of page

Jämtlandsavdelningen

Årets program

Inbjudan till samtliga aktiviteter kommer via mail ca två veckor före.

Söndag 24 september

Tema: Samla fröer från egna perenner. Höstlökar. Delning av perenner.

Plats: SVs lokaler, Armégränd 6, Östersund

Söndag 22 oktober

Tema: Invasiva perenner/växter.

Plats: SVs lokaler, Armégränd 6, Östersund

Söndag  26 november

Sammanfattning av året som gått. Vad var bra och vad har lyckats mindre bra.

Plats: SVs lokaler, Armégränd 6, Östersund

Ombud

Gun Haraldsson
070 5624 868

gun.haraldsson@hotmail.com

Elisabeth Grönblad Andersson

070 2382 736

bettangronblad@live.se

bottom of page