Jämtlandsavdelningen

Vårens program

Inbjudan till samtliga aktiviteter kommer via mail.

Anmälan att delta gör du till Gun Haraldsson mobil 070 5624 868.

Söndag den 20 februari kl 12.00

Medlemsträff med temat "Frösådd"

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Armégrand 6, Östersund

Söndag den 20 mars kl 12.00

Medlemsträff med temat "Gödsel/gödsling - vår och höst"

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Armégränd, 6, Östersund

Söndag den 10 april kl 12.00

Medlemsträff med temat "Planera din trädgård - Färg och form"

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Armégränd, 6, Östersund

Slutet av april eller början av maj

Medlemsträff - Vi och planerar för deltagandet vid Jamtli Vårmarknad.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Armégränd, 6, Östersund

Lördag den 21 maj - söndag den 22 maj

Vi deltar på Jamtli Vårmarknad.

Juni - Augusti 

Öppna trädgårdar.

Ombud​

Gun Haraldsson
070 562 4868

gun.haraldsson@hotmail.com

Linda Eriksson

070 297 6971

linda_eriksson@msn.com

Anna-Lena Hägred

070 361 6308

ajahagred@hotmail.com