Medelpadsavdelningen

Höstens program

 

  • Torsdag den 2 september kl 18.30

       Arboretet i Sundsbruk

 

  • Onsdag den 22 september kl 18.30

       Bokashi-kompostering med Tomas Lindberg

       Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Skönsberg

 

  • Onsdag den 27 oktober kl 18.30

       Simon Söderberg från Simons trädgård berättar om  entrepenad-                 arbeten  bl.a. Nya Resecentrum. 

       Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Skönsberg

  • Tisdag den 16 november kl 18.30

       Frökväll. Kom ihåg att samla fröer inför fröbytet

       Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Skönsberg

 

  • Tisdag den 7 december kl 18.30
    Jul-inspiration

       Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Skönsberg

Kontaktpersoner

Gun Hermansson
070 2394 457

gunhermansson51@gmail.com

Synnöve Nilsson

070 2315 994

nilsson.sy@gmail.com