top of page

Medelpadsavdelningen

Årets program

Inbjudan till samtliga aktiviteter kommer via mail ca två veckor före.

Söndag 15 januari

Tema: Lundens underplanteringar - vår till höst med Inger Karlsson.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Torsdag 2 februari

Tema: Barrväxter - vi delar erfarenheter av och visar bilder på barrväxter.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Onsdag 29 mars 

Trädgårdsdekorationer i keramik (tre träffar).

Plats: Uslands skola, Alnö

Tisdag 2 maj 

Nyfiken på pelargoner med Maiju Arns.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Söndag 4 juni

Växtmarknad där medlemmar kan sälja sitt överskott av växter.

Plats: Hembygdsgården, Alnö

Juni - aug

Öppna trädgårdar

Kontaktpersoner

Gun Hermansson
070 2394 457

gunhermansson51@gmail.com

Synnöve Nilsson

070 2315 994

nilsson.sy@gmail.com

bottom of page