top of page

Medelpadsavdelningen

Årets program

Inbjudan till samtliga aktiviteter kommer via mail ca två veckor före.

Söndag 17 september

Tema: Odlingsvärda rosor i vårt klimat. Föredrag av Inger Kring och Ingela Björklund/Hallborosen.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Onsdag 18 oktober

Tema: "Hur gör man?"/Trädgårdsmästare Gustav Qvist svarar på våra frågor om trädgård.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Tisdag 14 november

Tema: Frökväll med rensning av fröer och fröbyte.

Plats: NBV Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Onsdag 6 december

Julinspiration.

Plats: Butiken Qvist & Lina, Medborgargatan 26, Sundsvall

Kontaktpersoner

Gun Hermansson
070 2394 457

gunhermansson51@gmail.com

Synnöve Nilsson

070 2315 994

nilsson.sy@gmail.com

bottom of page