top of page

Medelpadsavdelningen

Höstens program

Inbjudan till samtliga aktiviteter kommer via mail ca två veckor före.

Tisdag den 13 september kl 18.30

Fröskörd i en privat trädgård.

Vi börjar på Torsdagsvägen 19, Sundsbruk och fortsätter på Alviks-

vägen 8 B , Alnö.

Tisdag den 18 oktober kl 18.30

Tema: Invasiva växter. Representant från Länsstyrelsen informerar.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Tisdag den 8 november kl 18.30

Träff med nya medlemmar.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Tisdag den 15 november kl 18.30

Tema: Frökväll. Vi pratar om och byter fröer.

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Tisdag den 6 december kl 18.30

Tema: Julinspiration

Plats: NBV, Skönsbergsvägen 44, Sundsvall

Kontaktpersoner

Gun Hermansson
070 2394 457

gunhermansson51@gmail.com

Synnöve Nilsson

070 2315 994

nilsson.sy@gmail.com

bottom of page