top of page

STA Mittnordenkretsen är en av 24 kretsar inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har ca 200 medlemmar.

Kretsens verksamhet spänner över en stor geografisk yta. Vårt upptagningsområde sträcker sig från Trondheim och Levanger vid Atlantkusten via Östersund till Sundsvall vid Bottenviken. Den geografiska spridningen medför att vi klimatmässigt inom kretsen, med svenska zonindelningstal, har en imponerande zonspridning från zon 2 till zon 8!

STA Mittnordenkretsens lokala avdelningar

För att lättare kunna genomföra medlemsnära aktiviteter är kretsen indelad i lokala avdelningar med minst två kontaktpersoner per avdelning. För närvarande är Jämtlands-, Medelpads- och Ragundaavdelningen aktiva.

 

Kontakta STA Mittnordenkretsens styrelse om det finns intresse att starta upp verksamhet i ytterligare lokala avdelningar. Exempel på aktiviteter som arrangeras är föredrag, kurser, resor, utflykter, trädgårdsbesök och möten för bl a erfarenhetsutbyte.

STA Mittnordenkretsens styrelse har en övergripande roll för att främja och utveckla kretsens gemensamma verksamhet. Även ansvara för löpande styrelsearbete, utse ombud till STAs ombudsförsamling samt genomföra årsmöte och höstmöte varje år. Andra aktiviteter kan vara att ordna kretsgemensamma aktiviteter som resor, kurser och liknande.

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7 000 medlemmar i de nordiska länderna och har verksamhet inom 24 regionala kretsar. Mer information om föreningen finns på  STAs hemsida: www.tradgardsamatorerna.se

20220823_092111

20220823_092111

20220819_184344

20220819_184344

20220819_182655

20220819_182655

20220831_114822

20220831_114822

20220722_215646

20220722_215646

bottom of page