top of page

Minnesord


Carl-Eric Ericsson, var hedersmedlem inom Mittnordenkretsen

Carl-Eric firade sin 90-årsdag den 11 maj i år och fem månader senare har han somnat in för att njuta av paradisets fägring. Många trädgårdsentusiaster har under åren besökt hans älskade och artrika trädgård. En trädgård som också beskrivits både i vår medlemstidning TrädgårdsAmatören och i boken Trädgårdsliv.

I år firar Mittnordenkretsen 25 år! Carl-Eric var med 1995 i uppstarten av Mittnorden-kretsen som föregicks av att STA:s Riksmöte 1994 förlades till denna region bl a i syfte att inspirera till start av en STA-krets. Under flera år var Carl-Eric som eldsjäl, aktiv i styrelsearbetet och axlade bl a sekreterarfunktionen med stort engagemang.

Var initialt även idégivare till att Evert Nilssonboken ”Välkommen i min Lustgård” kom till stånd. Under några år var Carl-Eric även ansvarig för kretsens sommarmöten vilka alltid genomfördes som trädgårdsresor inom kretsen, vartannat år till Norge, och ibland till angränsande STA-kretsar. Följande citat är hämtat ur Carl-Erics nedskrivna reseminne från sommarmötet 2004. Texten får spegla hans noggrannhet, förmåga samt kunskap att kunna beskriva detaljer och helheter i samband med ett trädgårdsbesök.

”Det var verkligen en helt underbar och mycket intressant trädgård! Underbar med sitt läge nära havet, och för att ägarna anpassat trädgården så perfekt till den omgivande naturen. Där fanns många platser för stilla, naturnära kontemplation. Det var bara att välja omgivning: Havsstrandens stenar, tallarna i skogskanten eller blommorna runt husen. Intressant var den, bl a för deras framgångsrika tillämpning av sand- och gräsklippsmetoden. Vacker var den, med de väl samlade rosenbuskagen mot vägen och havet, och de artrika och praktfullt välmående blomsterrabatterna kring husen. Planteringarna var så skickligt komponerade, att växterna ofta fram-hävde varandra genom kontrasterna mellan bladverkens färg och form. En praktfull tuva jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, funkior, Hosta, av en mängd sorter och blad-mönster, trollduva, Actaea, en silverbladig rosenplister, Lamium maculatum, alla lyftes de fram av en kontrastverkan mot sina grannar, vare sig dessa var rikblom-mande Geranium, Primula eller Gentiana. ”

Tack Carl-Eric för dina insatser inom Mittnordenkretsen och Jämtlandsavdelningen!

Inger Källstrand

35 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Sommarplaner

コメント


bottom of page