top of page

September

Uppdaterat: 5 sep. 2020

Det är trevligt att konstatera att medlemsaktiviteterna ute i kretsens avdelningar kommit igång. Nu måste vi alla vara kreativa och komma med förslag på fortsatt verksamhet trots pandemin. Förmodligen fortsätter den, men hur länge vet vi inte.


Söndagen den 23 augusti hade STA Mittnordenkretsens styrelse sitt första möte efter årsmötet i mars. Att det dröjt så länge beror naturligtvis på den rådande pandemin. Mötet genomfördes utomhus och hela styrelsen var samlad, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.


Förutom mer traditionella styrelsefrågor ägnades en stor del av tiden åt att diskutera styrelsearbetet. Dessutom behandlades förslaget från årsmötet i mars, om höjning av medlemsavgiften och ekonomiskt bidrag till kretsens avdelningar. Frågan bordlades för fortsatt diskussion vid kommande styrelsemöte.


Jag hoppas att vi får en fin höst och att vi får en bra verksamhet trots allt. Kom med förslag och synpunkter.

13 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Glad påsk!

Comments


bottom of page